Potřebujete geodeta?

... tak to zkuste s námi.

Orientační ceník

Výsledná cena každé zakázky je závislá na mnoha okolnostech a proto Vám cenu konkrétní zakázky sdělíme po její podrobnější specifikaci

Popis úkonuBližší specifikaceMěrná jednotkaOrientační cena
Geometrické plányvyznačení budovy4000,-
rozdělení pozemku100 m nové hranice4500,-
doplnění parcely vedené v ZE do KN100 m nové hranice5000,-
vyznačení věcného břemene100 m3100,-
 
Vytyčení hranice100 m4000,-
 
Stabilizace bodu plastovým mezníkem1 kus190,-
 
Zaměření polohopisu a výškopisupřehledný terén1 ha6000,-
zastavěné nebo zalesněné území1 ha8000,-
 
Prostorové vytyčení stavbydo 6 bodů3000,-
nad 6 bodůkaždý další bod500,-
 
Skutečné provedení stavby RDod 3000,-
 
Dokumentace současného stavu budovy (stavební plány budovy)Zaměření a dokumentace půdorysů v měřítku 1:50 nebo 1:1001 m2 plochy půdorysu50,-
Zaměření a dokumentace svislých řezů v měřítku 1:50 nebo 1:1001 m2 svislé plochy řezu30,-
Zaměření a dokumentace fasády v měřítku 1:50 nebo 1:1001 m2 svislé plochy fasády30-50,-
 
Určení objemu (kubatury) hmotyZaměření, výpočet a vyhotovení dokumentaceDo půdorysu 2500 m2 plochy5200,-
každých dalších 100 m2100,-
 
Výstupy laserového 3D skenovánína vyžádání
 
Vyhledání podzemních inženýrských sítí100 m1500,-
 
Hodinová sazbaterénní práce1 hod.400,-
kancelářské práce1 hod.400,-
konzultace1 hod.500,-
 

Měrné jednotky pro stanovení ceny se zaokrouhlují na celou měrnou jednotku nahoru

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou pouze orientační

webDesign: © Mathes