Potřebujete geodeta?

... tak to zkuste s námi.

Naše firma byla založena Ing. Pavlem Theinerem v roce 1992 jako rodinná firma.

V průběhu let prošla firma transformací na Sdružení podnikatelů a v roce 2010 na společnost s ručením omezeným.

V počátcích, kdy pojem geografický informační systém (GIS) byl v českých zemích ještě skoro neznámý, se firma orientovala na vývoj a správu informačního systému s mapovou grafickou podporou pro CHKO v celé České republice, a práce v oboru geodézie byly pouze doplňkovou činností. Postupem času se však geodetické práce staly stěžejní činností naší firmy.

Za dobu mnoha let od založení firmy jsme spolupracovali s řadou společností a řešili množství často dosti specifických požadavků pro jejichž splnění jsme byli nuceni vyvíjet zvláštní měřické postupy a dokonce vyrábět měřické pomůcky určené pro daný úkol. Abychom udrželi krok se stále vyššími nároky na výsledky naší práce, disponujeme nejmodernějším měřickým vybavením a neustále se zdokonalujeme v našem oboru.

Naše firma zastává názor, že software potřebný pro zpracování zakázek by se měl podřídit systému práce, aby ji zjednodušil a nikoli práci přizpůsobovat zakoupenému SW. Proto vedle práce s komerčním softwarem vyvíjíme i SW vlastní. Pracujeme v prostředí Microstation kde vytváříme vlastní nadstavby tak, abychom mohli pracovat efektivněji. Vlastní firemní aplikace řízení zakázek je vytvořena v jazyce Java a databázi mySQL.

V naší společnosti jsou zaměstnáni dva úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři (ÚOZI), jeden s rozsahem činnosti "a" až "c" (katastr nemovitostí, bodové pole, inženýrská geodézie), druhý s rozsahem činnosti "a" a "c" (katastr nemovitostí, inženýrská geodézie). Dále zaměstnáváme pracovníka s elektrotechnickým vzděláním vyškoleného podle Vyhlášky 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

webDesign: © Mathes