Potřebujete geodeta?

... tak to zkuste s námi.Reference

Vytvoření kladečského plánu zádlažby Letohrádku Hvězda (1997)

Cílem zakázky bylo zaměření skutečného stavu půdorysu Letohrádku Hvězda a následné vyhotovení kladečského plánu pro založení dlažby.

Letohrádek Hvězda

Zaměření výškopisu pro projekt ZTV (2001)

Cílem zakázky bylo vyhotovení výškopisného podkladu pro projekt ZTV v obci Malonty

výškopis Malonty

Zaměření vybraných objektů v klášteře Zlatá Koruna (2005)

Cílem zakázky bylo vyhotovení stavební dokumentace vybraných objektů v klášteře Zlatá Koruna. Aby bylo možné kdykoliv v budoucnu vyhotovit jakýkoliv řez nebo pohled, byly objekty zaměřeny tak, že ze zaměření byl zkonstruován drátový model a z něj pak odvozeny půdorysy, řezy a pohledy. Na jedné stěně fasády byla provedena vizualizace (viz obrázek).

Zlatá Koruna

Zaměření vstupní haly zámku v Hluboké nad Vltavou (2008)

Cílem zakázky bylo vyhotovení podkladu pro projekt restaurace dřevěných obkladů ve vstupní hale zámku v Hluboké nad Vltavou. Ze zaměření byl zkonstruován drátový model(viz obrázek) na jehož základě pak byly odvozeny výkresy půdorysů, pohledů na stěny a řezů.

zámek Hluboká-hala

Zaměření fasád historických objektů v Českém Krumlově (2012)

Cílem zakázky bylo vyhotovení podkladu pro projekt obnovy fasád historických objektů. Levý obrázek ukazuje 3D drátový model, pravý odvozený pohled na jednu ze stěn.

dvorek-model dvorek-pohled
webDesign: © Mathes