Potřebujete geodeta?

... tak to zkuste s námi.

Katastr nemovitostí

Inženýrská geodézie

Speciální práce

Výstup výsledné dokumentace zpracováváme v tištěné i digitální formě. Jsme schopni zajistit tisk až do formátu A0. Výstup v digitální formě vyhotovujeme ve standardních formátech *.dgn, *.dwg, *.dxf.

Dodací lhůty

Dodací lhůty jsou pro každou zakázku zcela individuální. Samozřejmě se snažíme dodat dokončenou zakázku objednateli v co nejkratším termínu. Práce na zakázce mohou zkomplikovat klimatické podmínky nebo výrazně nepřehledný terén. V takovém případě se musí s pracemi v terénu počkat na příznivější podmínky nebo volit časově náročnější metody měření. Časově nejnáročnější je tvorba geometrických plánů. Proto je vhodné objednat vyhotovení geometrického plánu s dostatečným časovým předstihem. Zpravidla trvá zpracování zakázky kolem čtyř týdnů, kdy měřické a kancelářské práce zaberou zhruba dva týdny a následně musí geometrický plán potvrdit katastrální úřad. Úkon katastrálního úřadu trvá zpravidla dva týdny, ale v době letních dovolených nebo vánoc může trvat i déle.
webDesign: © Mathes